دبستان غیردولتی نیکان

دبستان غیردولتی نیکان

مدرسه نیکان مفتخر است با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه های آموزشی،پرورشی،فرهنگی،هنری ،ورزشی... همچون نامش نیک بدرخشد نیکان در نیکان تحصیل میکنند 

مقطع دبستان 

شهر گنبد کاووس