انتخاب آقای یحیوی به عنوان داور لیگ برتر کشور

داوری لیگ هفته پنجم رشته تیر وکمان

جناب آقای اکبر یحیوی مربی تربیت بدنی دبستان غیر دولتی نیکان 

جناب آقای اکبر یحیوی مربی تربیت بدنی دبستان غیر دولتی نیکان انتخاب شما به عنوان داور لیگ برتر کشور را تبریک گفته و از خدای متعال موفقیت روز افزون برایتان مسئلت می نماییم 

مدیریت دبستان غیر دولتی نیکان 

محمد شریعتی